Vanhustenhoito

Hoito- ja palvelusuunnitelma

vanhustenhoito

Hoitoa tarvitsevan henkilön muuttaessa hoitokotiin kartoitetaan hänen hoidon tarpeensa ja laaditaan hoitosuunnitelma, johon osallistuvat asukas, hänen läheisensä, omahoitaja ja lääkäri. Lääkärin tarkastuksen yhteydessä lääkäri perehtyy aikaisempaan epikriisiin, tarkastaa lääkityksen ja antaa hoito-ohjeet. Tarpeen vaatiessa ohjeistamme asukasta ja hänen lähiomaistaan hake maan Kelan tai kunnan myöntämät tuet.

hoitosuunnitelmaan osallistuvat asukas, hänen läheisensä, omahoitaja ja lääkäri.

Hoidon toteuttaminen

Hoidon toteuttamisen lähtökohtia ovat läheisyys, tuttuus ja turvallisuus. Moniammatillinen tiimityö auttaa hoidon kuntouttavien, toimintakykyä ylläpitävien ja hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa. Asukkaalla on myös omahoitaja, joka ottaa päävastuun asukkaasta heti hänen muutettuaan hoitokotiin. Tarvittaessa asukas voi hälyttää hoitajan paikalle. Hoitotyö toteutetaan noudattaen valtakunnallisia laatusuosituksia.

Hoidon toteuttamisen lähtökohtia ovat läheisyys, tuttuus ja turvallisuus.

Hoitofilosofa

Kartanonväki-kotien toiminta perustuu kristillisiin arvoihin, kunnioittaen kuitenkin asukkaan omaa vakaumusta. Hoitotyön periaatteena on nähdä jokainen ihminen arvokkaana ja pyrkiä tukemaan häntä kokonaisvaltaisesti. Fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi ovat työmme päämääriä. Iäkkäiden ihmisten viimeiset vuodet ovat usein muistelua ja eletyn elämän läpikäymistä. Perushoitotyön ohella pyrimme olemaan asukkaittemme tukena kuuntelemalla ja auttamalla tarvittaessa löytämään mielekkäitä ratkaisuja elämän kipupisteisiin.

Fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi ovat työmme päämääriä.

Henkilökunta ja koulutus

Ammattitaitoinen henkilökunta takaa laadukkaat palvelut asukkaillemme. Kartanonväki-kodeilla on myös koulutussuunnitelma henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Säännöllisiin koulutuksiin kuuluu mm. paloturvallisuus- ja ensiapukoulutukset. Tämän lisäksi järjestämme tarvittavien täsmähoitojen lisäkoulutusta esim. lääke-, saatto-, diabetes-, tai astmahoitojen tms. osalta.

Ammattitaitoinen henkilökunta takaa laadukkaat palvelut asukkaillemme.

Kiinteistöt

kiinteistot

Hoitokodit toimivat nykyaikaisissa, erityisesti vanhusten hoitoon suunnitelluissa kiinteistöissä, jotka täyttävät valtakunnalliset laatukriteerit. Asukkaan käytössä on wc- ja suihkutilat oman huoneen yhteydessä, sekä yhteinen sauna- ja pesuosasto. Kiinteistöt on varustettu korkealaatuisilla automaattisilla hälytys- ja sammutusjärjestelmillä. Luvaton kulku sisään ja ulos kiinteistöistä on estetty.

Hoitokodit toimivat nykyaikaisissa, erityisesti vanhusten hoitoon suunnitelluissa kiinteistöissä.

Omavalontasuunnitelmat

Ota meihin yhteyttä