Omaisille

Omaisten huomioiminen vanhustenhoidossa

omaisille

Tarjoamme viihtyisän ja kodinomaisen asuinympäristön, sekä yhteisön jossa asukkaan on turvallista elää, ja jossa hänestä pidetään huolta vuorokauden ympäri.

Hoito on yksilöityä ja ennakoivaa. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka perehtyy hänen tarpeisiin ja muodostaa henkilökohtaisen suhteen asukkaaseen. Lääkityksessä seurataan tarkoin lääkärin ohjeita ja omaisten toivomuksia.

Tarjoamme asukkaillemme terveellistä ja monipuolista kotiruokaa, ja otamme huomioon heidän toiveensa ja mahdollisen erityisruokavalion.

Kannustamme asukkaan omaisia viettämään aikaa yhdessä asukkaan kanssa. Omaiset voivat esimerkiksi tulla viettämään yhteistä juhla- tai merkkipäivää hoitokotiin.

Toivomme omaisten osallistuvan myös hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan sekä päivitykseen. Asukkaan voinnista tiedotetaan säännöllisesti omaisille.

Ota meihin yhteyttä